Torrenty. Legalne czy nie?

Zaczynamy od definicji.

BitTorrent – protokół wymiany i dystrybucji plików przez internet,którego celem jest odciążenie łączy serwera udostępniającego pliki. Jego największą zaletą w porównaniu do protokołu HTTP jest podział pasma pomiędzy osoby, które w tym samym czasie pobierają dany plik. Oznacza to, że użytkownik w czasie pobierania wysyła fragmenty pliku innym użytkownikom.

Na przykładzie i najprościej jak się da, wygląda to tak , że za pomocą torrentów jednocześnie pobieramy plik od wielu użytkowników co skraca czas ściągania, operacja ta jest prawie zawsze legalna i nie grożą nam żadne konsekwencje prawne z tytułu np. ściągnięcia i obejrzenia  filmu.

Prawo autorskie. Dozwolony użytek osobisty.

Art.23

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Prawie zawsze, bo nie wolno nam nigdy ściągać oprogramowania , gier i utworów, które nie miały jeszcze swojej premiery.

Sytuacja zupełnie się zmienia jeśli chcemy pliki udostępnić , oczywiście mowa o plikach, do których nie posiadamy praw autorskich.

Prawo autorskie. Odpowiedzialność karna.

Art. 115

1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2 lub art. 20 ust. 1-4, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 Art.116

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art.117

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.118

1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.

3. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 powinien i może przypuszczać, że przedmiot został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.118-1

1. Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których mowa w ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ściąganie torrentów bez udostępniania jest praktycznie niemożliwe, zatem  można w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć , że torrenty legalne nie są ale w sieci jest mnóstwo legalnych źródeł , które za przysłowiowe grosze umożliwiają legalne korzystanie.

Informacja dla klientów korzystających z serwera pocztowego osiedlowa.pl

W dniu dzisiejszym został zmieniony sposób szyfrowania serwera IMAP na SSL więc w konfiguracji programów pocztowych należy taką zmianę wprowadzić. Aktualnie działa stara i nowa metoda szyfrowania, od końca kwietnia metoda „bez szyfrowania” zostanie wyłączona. Dla klientów którzy korzystają z poczty przez przeglądarkę internetową nic się nie zmienia.

Prace Konserwacyjne EVIO

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi, przeprowadzanymi przez nadawcę, w dniu 07.02.2017 między godziną 00:04 a 06:00, mogą pojawić się kilkuminutowe przerwy w nadawaniu poniższych kanałów:

+Filmbox
+Filmbox Premium
+Filmbox Extra HD
+Filmbox Action
+Filmbox Plus
+Filmbox ArtHouse
+Filmbox Family
+FightBox
+FashionBox
+DocuBox
+EroX
+EroXXX
+360TuneBox
+FastnFun

Router wi-fi, dlaczego warto łączyć się z routerem kablem.

Zacznijmy od definicji.
Router (po polsku – trasownik,) – urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI. Służy do łączenia różnych sieci komputerowych (różnych w sensie informatycznym, czyli np. o różnych klasach, maskach itd.), pełni więc rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych w pakietach TCP/IP jest w stanie przekazać pakiety z dołączonej do siebie sieci źródłowej do docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci. Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub routowania.

A teraz prościej, router wifi ma za zadanie udostępnić  sygnał internetowy  łączącym się z nim bezprzewodowo lub przewodowo urządzeniom.

Brzmi prosto  i w zasadzie nie powinno być w tym nic skomplikowanego. Kupujemy router, podłączamy go kablem sieciowym. Udostępniamy innym urządzeniom i od tego momentu, nasze laptopy, smartfony, tablety powinny działać w sieci. Powinny, a często nie działają, dlaczego?

Słaby sygnał i zakłócenia sieci wifi.

Sygnał może być  słaby lub zakłócany przez wiele czynników zewnętrznych, takich jak telefony bezprzewodowe, mikrofalówka, stare urządzenia bluetooth, lustra, stare telewizory czy chociażby zbrojona ściana, dlatego bardzo ważne jest ustawienie routera. Musi on znajdować się w centralnej części domu, w miejscu ogólnie dostępnym, otwartym, tak aby  żaden przedmiot, nie tłumił sygnału.

Jeśli Twój router jest umiejscowiony poprawnie, a mimo to nadal masz problemy z sygnałem, możesz jeszcze zmienić  numer kanału. Dostępnych jest 13 kanałów ale zajmując jeden kanał, tak naprawdę zajmujemy dwa sąsiednie, co oznacza, że do dyspozycji mamy jedynie  3 kanały. Jeśli  my i  nasi sąsiedzi, którzy również posiadają routery, a których sygnał słyszy nasz router, wybraliśmy kanały optymalne czyli 1, 7,13 sygnał powinien być prawidłowy a Ty nie powinieneś mieć problemu z zakłóceniami.

Reasumując, sprawdź czy Twój router ma ustawiony kanał 1,7,13.

Dlaczego warto łączyć się kablem.

Niestety  żyjąc w wielkich aglomeracjach, mając wielu sąsiadów, którzy mają wiele przeróżnych urządzeń, coraz ciężej jest uzyskać prawidłowy, niezakłócony sygnał wifi. Najlepszym rozwiązaniem,  dającym 100% sukcesu, jest podłączenie urządzeń  do routera za pomocą kabla.

Nasz smart TV będzie mógł w pełni wykorzystać swoje funkcje dostając sygnał niezakłócony. Nasze laptopy, wykorzystywane często do pracy, nie będą miały przerw czy niekontrolowanych zrywek połączenia z internetem. A dzięki temu My sami, będziemy mogli  wykorzystać pełne spectrum, tego co daje nam internet i urządzenia z nim połączone.

Warto pomagać.

Żyjemy w ciężkich czasach, kiedy niejednokrotnie potrzebujący sami muszą walczyć o pomoc dla siebie.
Na szczęście, mogą prosić o wsparcie różne organizacje, które zajmują się zbieraniem i dysponowaniem środków.
Osiedlowa.pl co roku wspomaga inny szczytny cel.
W tym roku za pomocą wyjątkowej fundacji. Jest ona szczególna, ponieważ nie zbiera funduszy na leczenie dzieci, a na spełnianie ich marzeń. Mowa tutaj o organizacji „Mam Marzenie” .
Przyświeca jej piękna idea – pomóc dzieciom ciężko chorym oderwać się od ich smutnej rzeczywistości, zapomnieć o cierpieniu. Wnieść w ich życie szczęście, radość, nadzieję – tak potrzebną do dalszej walki o zdrowie.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia witryny fundacji.
http://www.mammarzenie.org/marzyciele/poczekalnia/oddzial/wroclaw/

Pomagać można w różny sposób, może będziecie mogli spełnić któreś pragnienie?
My chwalimy się, że pomagamy i zachęcamy do tego z całych sił! Warto spełniać marzenia a spełnianie cudzych jest po prostu magiczne…

pomagajmy

« Older posts

© 2017 osiedlowa.pl

Theme by Anders NorenUp ↑